Công báo Số 08 + 09 Năm 2009

 Năm 2009  Số 08 + 09 Ngày 1 tháng 6 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 25-05-2009Quyết định số 1097/2009/QĐ-UBND v/v hủy bỏ Quyết định số 1022/QĐ-UBND, ngày 24/4/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về duyệt điều chuyển 6.000 triệu đồng tại Quyết định số 582/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh để hỗ trợ dự án rừng quốc gia Đền Hùng6
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 25-05-2009Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ diễn tập năm 20097
 05-05-2009Quyết định số 1082/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Phú Thọ"9
 07-05-2009Quyết định số 1114/QĐ-UBND về việc quy định mức thu thủy lợi phí và tiền nước của các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ12
 13-05-2009Quyết định số 1182/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê đến năm 202016
 15-05-2009Quyết định số 1195/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa đến năm 202022
 19-05-2009Quyết định số 1235/QĐ-UBND v/v Duyệt đối tượng, số lượng, mức trợ giá và giá bán giống lúa lai, lúa nguyên chủng, lúa chất lượng cao vụ mùa năm 200929
 25-05-2009Quyết định số 1304/QĐ-UBND v/v duyệt Đề án hỗ trợ người dân vùng cao canh tác nông lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫy tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2009 - 201332
 25-05-2009Quyết định số 1305/QĐ-UBND v/v duyệt Đề án giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2009 - 201036
 28-05-2009Quyết định số 1339/QĐ-UBND v/v điều chỉnh giá bán giống lúa lai nhị ưu số 7, nhị ưu số 838 vụ mùa năm 200941
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 08-05-2009Chỉ thị số 08/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt, bão - tìm kiếm cứu nạn năm 200942
 06-05-2009Quyết định số 1089/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương45
 06-05-2009Quyết định số 1095/QĐ-UBND v/v phân bổ kinh phí cho các mặt hàng trợ giá, trợ cước năm 200946
 06-05-2009Quyết định số 1098/QĐ-UBND về việc điều động cán bộ công chức49
 06-05-2009Quyết định số 1099/QĐ-UBND v/v tiếp nhận bổ sung có thời hạn chức vụ Phó Chánh thanh tra tỉnh Phú Thọ50
 08-05-2009Quyết định số 1129/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Phú Thọ51
 13-05-2009Quyết định số 1163/QĐ-UBND về việc duyệt phân bổ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 để thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên52
 14-05-2009Quyết định số 1186/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ quay vòng của dự án AID – COOP60
 15-05-2009Quyết định số 1203/QĐ-UBND về việc giao bổ sung biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp năm 200962
 15-05-2009Quyết định số 1205/QĐ-UBND v/v duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi hồ Dộc Giang - Phai Ngà, huyện Yên Lập - tỉnh Phú Thọ63
 19-05-2009Quyết định số 1236/QĐ-UBND v/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao động mất việc làm tỉnh Phú Thọ66
 20-05-2009Quyết định số 1244/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, nhiệm kỳ 2004 - 201168
 21-05-2009Quyết định số 1258/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí, hỗ trợ và tái định cư công trình: Khu tái định cư dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc thị xã Phú Thọ70
 21-05-2009Quyết định số 1259/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí, hỗ trợ và tái định cư công trình: Nâng cấp, cải tạo đường Tây Cốc - Hà Lương, huyện Đoan Hùng (đợt 2)72
 21-05-2009Quyết định số 1261/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí, hỗ trợ và tái định cư công trình: Khu tái định cư dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc xã Minh Côi, huyện Hạ Hòa74
 21-05-2009Quyết định số 1262/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí, hỗ trợ và tái định cư công trình: Khu tái định cư dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao76
 21-05-2009Quyết định số 1264/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí, hỗ trợ và tái định cư công trình: Khu tái định cư dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc xã Thanh Xá, huyện Thanh Ba78
 21-05-2009Quyết định số 1265/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí, hỗ trợ và tái định cư công trình: Khu tái định cư dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì80
 21-05-2009Quyết định số 1266/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí, hỗ trợ và tái định cư công trình: Khu tái định cư dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc xã Hùng Lô, thành phố ViệtTrì (đợt 9)82
 21-05-2009Quyết định số 1267/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí, hỗ trợ và tái định cư công trình: Khu tái định cư dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc xã Kim Đức, thành phố Việt Trì84
 22-05-2009Quyết định số 1272/QĐ-UBND v/v Trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến \86
 22-05-2009Quyết định số 1278/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ phụ trách Ban Dân tộc tỉnh98
 22-05-2009Quyết định số 1279/QĐ-UBND về việc nghỉ công tác điều hành Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ99
 22-05-2009Quyết định số 1284/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Khu tái định cư dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc xã Xuân Áng và xã Quân Khê, huyện Hà Hòa100
 22-05-2009Quyết định số 1285/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Khu tái định cư dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa102
 25-05-2009Quyết định số 1306/QĐ-UBND v/v duyệt dự toán kinh phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng công trình: Tu bổ, gia cố và nâng cấp tuyến đê tả, đê hữu sông Bứa kết hợp đường giao thông, thuộc huyện Tam Nông (Bổ sung đợt 2)104
 25-05-2009Quyết định số 1307/QĐ-UBND v/v duyệt dự toán kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư xây dựng công trình: Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ, vở sông tuyến đê hữu sông Lô tại xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì106
 25-05-2009Quyết định số 1308/QĐ-UBND v/v duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư điều chỉnh, bổ sung dự án: Cải tạo, nâng cấp đường vùng chậm lũ đoạn thị trấn Thanh Sơn - Bến Ngọc (đoạn Bến Ngọc - La Phù) thuộc địa bàn các xã: Tinh Nhuệ, Lương Nha, huyện Thanh Sơn (bổ sung lần 1)108
 28-05-2009Quyết định số 1337/QĐ-HĐND về diện tích tưới, tiêu và kinh phí miễn thu thủy lợi phí năm 2008110
UBND huyện Tam Nông
 31-12-2008Quyết định số 1854/QĐ-UBND v/v ban hành quy chế công tác văn thư và lưu trữ112
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365