Công báo Số 12 + 13 Năm 2009

 Năm 2009  Số 12 + 13 Ngày 15 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 02-07-2009Quyết định số 1771/2009/QĐ-UBND v/v Duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 830/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh3
 08-07-2009Quyết định số 1831/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ5
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 03-07-2009Quyết định số 1781/QĐ-UBND v/v Ban hành Đề án phát triển nhân lực y tế tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2009 - 2015 và định hướng đến năm 202014
 08-07-2009Quyết định số 1832/QĐ-UBND về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ hướng về cội nguồn tỉnh Phú Thọ31
 09-07-2009Quyết định số 1866/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Tân Sơn từ năm 2009 đến năm 202040
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 10-07-2009Chỉ thị số 11/CT-UBND v/v Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 201053
 02-07-2009Quyết định số 1761/QĐ-UBND v/v xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Đoan Hùng60
 02-07-2009Quyết định số 1762/QĐ-UBND v/v xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Hạ hòa62
 02-07-2009Quyết định số 1763/QĐ-UBND v/v xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Yên Lập63
 02-07-2009Quyết định số 1764/QĐ-UBND v/v sét tuyển sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Thanh Sơn65
 02-07-2009Quyết định số 1768/QĐ-UBND v/v bổ nhiệm có thời hạn chức vụ giám đốc Đài phát thanh -Truyền hình tỉnh Phú Thọ67
 06-07-2009Quyết định số 1792/QĐ-UBND v/v thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp68
 06-07-2009Quyết định số 1793/QĐ-UBND v/v kéo dài thời hạn chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ70
 07-07-2009Quyết định số 1808/QĐ-UBND v/v thành lập trường trung cấp nghề dân tộc nội trú Phú Thọ71
 10-07-2009Quyết định số 1878/QĐ-UBND về việc điều chỉnh ranh giới khu dân cư Ú, Chiềng I thuộc xã Thu Cúc (huyện Tân Sơn); khu dân cư Nhằn Hạ, Nhằn Thượng, Gằn, Dớn thuộc xã Tân Minh (huyện Thanh Sơn) để thành lập khu dân cư mới73
 10-07-2009Quyết định số 1884/QĐ-UBND v/v thay đổi Ủy viên Ban chỉ đạo các chương trình nông nghiệp trọng điểm tỉnh Phú Thọ76
 10-07-2009Quyết định số 1894/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Sơn đến năm 202078
 10-07-2009Quyết định số 1895/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Lập đến năm 202089
 13-07-2009Quyết định số 1902/QĐ-UBND về việc công nhận: cơ quan; xã, phường; làng, khu dân cư đạt danh hiệu "Đơn vị văn hóa cấp tỉnh" năm 2008102
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365