Công báo Số 06 Năm 2009

 Năm 2009  Số 06 Ngày 10 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 18-03-2009Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ4
 12-03-2009Quyết định số 571/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội thân nhân Việt kiều Lào, Thái Lan tỉnh Phú Thọ7
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 11-03-2009Quyết định số 558/QĐ-UBND v/v cấp kinh phí hỗ trợ cho chương trình phát triển cây chè năm 20088
 11-03-2009Quyết định số 559/QĐ-UBND v/v cấp kinh phí hỗ trợ cho chương trình phát triển thủy sản năm 200810
 11-03-2009Quyết định số 560/QĐ-UBND v/v Thành lập Tổ chuyên viên hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Tân Sơn xây dựng Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2009 - 2020 theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ12
 16-03-2009Quyết định số 582/QĐ-UBND v/v phân bổ 190.300 triệu đồng từ nguồn vốn HTMT từ NSTW năm 2009 cho các dự án đầu tư theo Nghị quyết 37/NQ và các dự án đầu tư khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ14
 16-03-2009Quyết định số 593/QĐ-UBND v/v phân bổ nguồn vốn vay ưu đãi năm 200916
 17-03-2009Quyết định số 599/QĐ-UBND về việc bổ sung Ủy viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Phú Thọ17
 17-03-2009Quyết định số 601/QĐ-UBND về việc duyệt điều chỉnh kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 200918
 18-03-2009Quyết định số 619/QĐ-UBND v/v thành lập Ban chỉ đạo trồng và phát triển cây cao su tỉnh Phú Thọ22
 18-03-2009Quyết định số 620/QĐ-UBND về việc công nhận các khối thi đua và Trưởng các khối thi đua năm 200925
 18-03-2009Quyết định số 621/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế hoạt động của các khối thi đua thuộc tỉnh28
 18-03-2009Quyết định số 633/QĐ-UBND về việc xếp hạng các Trung tâm giáo dục thường xuyên38
 20-03-2009Quyết định số 658/QĐ-UBND về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp năm 200940
 20-03-2009Quyết định số 663/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh Trưởng phòng trực thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn41
 25-03-2009Quyết định số 707/QĐ-UBND v/v phân bổ nguồn vốn vay ưu đãi năm 200943
 25-03-2009Quyết định số 717/QĐ-UBND v/v phân bỗ nguồn hỗ trợ các mục tiêu từ ngân sách Trung ương thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm môi trường năm 200945
 26-03-2009Quyết định số 736/QĐ-UBND v/v duyệt dự toán kinh phí bồi thường ,hỗ trợ tái định cư xây dựng công trình :đường cao tốc Nội bài - Lào Cai (trên địa bàn xã Phù Ninh huyện Phù Ninh)48
 26-03-2009Quyết định số 738/QĐ-UBND v/v duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình : khắc phục các tuyến đường trong thị trấn Hạ Hòa bị hư hỏng do thi công cầu Hạ Hòa50
 26-03-2009Quyết định số 739/QĐ-UBND v/v bổ sung thành viên ban chỉ đạo giải tỏa hành lang a toàn đường bộ,đường sắt53
 27-03-2009Quyết định số 745/QĐ-UBND v/v quy định số cán bộ chuyên trách ,công chức cán bộ cấp xã đối với xã sau điều chỉnh địa giới hành chính và xã ,thị trấn có dân số tăng thêm55
 27-03-2009Quyết định số 746/QĐ-UBND v/v thành lập hội đồng thi tuyển chức danh Trưởng phòng trực thuộc UBND huyện Đoan Hùng57
 27-03-2009Quyết định số 748/QĐ-UBND v/v thành lập các chi nhánh trợ giúp pháp lý tỉnh Phú Thọ59
 27-03-2009Quyết định số 749/QĐ-UBND v/v đổi tên trung tâm trợ giúp pháp lý của nhà nước tỉnh Phú Thọ thành trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ61
 31-03-2009Quyết định số 768/QĐ-UBND v/v triển khai xây dựng ,áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 200963
 31-03-2009Quyết định số 780/QĐ-UBND v/v thành lập đội kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm66
 03-04-2009Quyết định số 809/QĐ-UBND v/v thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo phát triển cây cao su tỉnh Phú Thọ68
 03-04-2009Quyết định số 812/QĐ-UBND v/v duyệt xuất đầu tư dự án 661 năm 200970
 07-04-2009Quyết định số 833/QĐ-UBND v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình74
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365