Công báo Số 21 + 22 Năm 2009

 Năm 2009  Số 21 + 22 Ngày 1 tháng 11 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 21-10-2009Quyết định số 3437/2009/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 30/6/2009 đã hết hiệu lực pháp luật4
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 27-10-2009Quyết định số 3541/QĐ-UBND v/v Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề năm 2009 của Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ việc làm nông dân tỉnh9
 29-10-2009Quyết định số 3571/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định về trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác cấp, phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động, thương binh và xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ11
 29-10-2009Quyết định số 3584/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án đường Nguyễn Du và hạ tầng kỹ thuật hai bên đường Nguyễn Du Thành phố Việt Trì17
 29-10-2009Quyết định số 3587/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy chuyên trách của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ22
 29-10-2009Quyết định số 3588/QĐ-UBND về việc phê duyệt bản Điều lệ, công nhận Ban chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội người mù tỉnh Phú Thọ24
 30-10-2009Quyết định số 3613/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 xã Phượng Lâu thành phố Việt Trì34
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 22-10-2009Quyết định số 3454/QĐ-UBND về việc bổ sung số lượng, cơ cấu thi tuyển công chức tỉnh Phú Thọ năm 200942
 23-10-2009Quyết định số 3531/QĐ-UBND v/v Phê duyệt Điều lệ Đoàn Luật sư44
 23-10-2009Quyết định số 3536/QĐ-UBND v/v thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch Phú Thọ trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư66
 28-10-2009Quyết định số 3555/QĐ-UBND về thi tuyển viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh68
 28-10-2009Quyết định số 3556/QĐ-UBND về xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Việt Trì69
 28-10-2009Quyết định số 3557/QĐ-UBND về xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT73
 28-10-2009Quyết định số 3558/QĐ-UBND về xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch76
 28-10-2009Quyết định số 3559/QĐ-UBND về xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Phù Ninh79
 28-10-2009Quyết định số 3560/QĐ-UBND về xét tuyển và thi tuyển viên chức sự nghiệp văn hóa, sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Hạ Hòa80
 28-10-2009Quyết định số 3561/QĐ-UBND về xét tuyển viên chức sự nghiệp văn hóa thuộc UBND huyện Yên Lập83
 28-10-2009Quyết định số 3562/QĐ-UBND về việc giao bổ sung biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp năm 200984
 28-10-2009Quyết định số 3563/QĐ-UBND về việc giao bổ sung biên chế sự nghiệp năm 200985
 28-10-2009Quyết định số 3567/QĐ-UBND về việc thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Tam Nông86
 29-10-2009Quyết định số 3580/QĐ-UBND v/v Thành lập Trung tâm dạy nghề Hạ Hòa88
 29-10-2009Quyết định số 3581/QĐ-UBND v/v Thành lập Trung tâm dạy nghề Tân Sơn90
 29-10-2009Quyết định số 3582/QĐ-UBND v/v Thành lập Trung tâm dạy nghề Yên Lập92
 30-10-2009Quyết định số 3615/QĐ-UBND về việc phân công Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh94
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365