Nghị quyết 195/2009/NQ-HĐND

Trích yếu: về giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 16/12/2009
Có hiệu lực từ: 26/12/2009
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 29 ngày 31/12/2009
(từ trang 10 đến trang 89)
Tổng số trang: 80
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365