Công báo Số 19 + 20 Năm 2009

 Năm 2009  Số 19 + 20 Ngày 20 tháng 10 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 23-09-2009Chỉ thị số 16/2009/CT-UBND về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ4
 29-09-2009Quyết định số 2958/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hàng năm6
 29-09-2009Quyết định số 2959/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị của Nhà nước tại tỉnh Phú Thọ13
HĐND huyện Cẩm Khê
 21-09-2009Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về việc đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2009 - 2011 và những năm tiếp theo và việc đổi tên khu hành chính trở lại tên gọi truyền thống20
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 23-09-2009Quyết định số 2863/NQ-UBND v/v duyệt giá đất ở các khu quy hoạch tái định cư đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại địa bàn xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh23
 06-10-2009Quyết định số 3095/QĐ-UBND v/v thành lập Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Phú Thọ24
 06-10-2009Quyết định số 3114/QĐ-UBND về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ tu bổ Đền Hùng tỉnh Phú Thọ27
 20-10-2009Quyết định số 3416/QĐ-UBND v/v duyệt giá đất ở khu quy hoạch tái định cư dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa bàn huyện Cẩm Khê34
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 23-09-2009Chỉ thị số 14/CT-UBND v/v tập trung chỉ đạo đảm bảo vượt các chỉ tiêu kế hoạch gieo trồng vụ Đông năm 2009f35
 23-09-2009Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường công tác lưu trữ và bảo vệ tài liệu lưu trữ Qua quá trình thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, hoạt động lưu trữ của tỉnh đã từng bước đi vào nề nếp, công tác tổ chức lưu trữ được củng cố, tài liệu lưu trữ được bảo quản ngày càng tốt hơn, đáp ứng một phần yêu cầu khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ của tỉnh37
 23-09-2009Quyết định số 2838/QĐ-UBND về việc duyệt kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh con hộ nghèo năm 2009 - 2010 và 2010 - 2011 theo Quyết định số 101/2009/QĐ - TTg ngày 05/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ39
 24-09-2009Quyết định số 2882/QĐ-UBND về việc giao bổ sung chi tiêu biên chế sự nghiệp năm 200946
 28-09-2009Quyết định số 2942/QĐ-UBND về xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Thanh Thủy47
 28-09-2009Quyết định số 2943/QĐ-UBND về việc tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo48
 29-09-2009Quyết định số 2957/QĐ-UBND về việc giao bổ sung biên chế sự nghiệp năm 200951
 02-10-2009Quyết định số 3031/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức hành chính tỉnh Phú Thọ năm 200952
 08-10-2009Quyết định số 3185/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tỉnh Phú Thọ54
 09-10-2009Quyết định số 3197/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức danh và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND huyện Hạ Hoà, khoá XVII, nhiệm kỳ 2004 - 201156
 09-10-2009Quyết định số 3202/QĐ-UBND về việc phê duyệt số lượng và cơ cấu công chức cần tuyển dụng của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị năm 200958
 14-10-2009Quyết định số 3296/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ74
 16-10-2009Quyết định số 3323/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung giá thu một phần viện phí85
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365