Công báo Số 15 + 16 Năm 2009

 Năm 2009  Số 15 + 16 Ngày 1 tháng 9 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 30-06-2009Quyết định số 1753/2009/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá thuê đất đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ3
 20-08-2009Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND v/v Về nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2009 - 20109
 20-08-2009Quyết định số 2381/2009/QĐ-UBND v/v thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Phú Thọ11
 27-08-2009Quyết định số 2478/2009/QĐ-UBND về việc hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ16
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 27-07-2009Quyết định số 2062/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xã Vân Phú thành phố Việt Trì tỷ lệ 1/200020
 06-08-2009Quyết định số 2172/QĐ-UBND v/v duyệt giá đất ở khu quy hoạch tái định cư xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ thuộc dự án thành phần cầu Ngọc Tháp29
 06-08-2009Quyết định số 2176/QĐ-UBND v/v duyệt giá đất ở khu quy hoạch tái định cư dự án đường trục chính nối thị xã Phú Thọ với Quốc lộ 230
 06-08-2009Quyết định số 2177/QĐ-UBND v/v duyệt giá đất ở khu quy hoạch tái định cư dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa bàn thị xã Phú Thọ31
 07-08-2009Quyết định số 2193/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ32
 21-08-2009Quyết định số 2393/QĐ-UBND về việc công nhận Hội đồng Quản lý Quỹ hướng về cội nguồn tỉnh Phú Thọ44
 26-08-2009Quyết định số 2442/QĐ-UBND v/v Duyệt đối tượng, số lượng, mức trợ giá, kinh phí trợ giá và giá bán giống ngô lai, giống đậu tương vụ đông năm 200946
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 27-08-2009Chỉ thị số 13/CT-UBND về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới48
 10-08-2009Quyết định số 2218/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2009-2010 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ51
 12-08-2009Quyết định số 2273/QĐ-UBND về việc thị tuyển viên chức Trường Cao Đẳng nghề Phú Thọ53
 19-08-2009Quyết định số 2334/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Trường trung học phổ thông Trường Thịnh ]55
 20-08-2009Quyết định số 2378/QĐ-UBND viềc việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế hành chính năm 200956
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365