Công báo Số 14 + 15 Năm 2010

 Năm 2010  Số 14 + 15 Ngày 2 tháng 6 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 15-04-2010Quyết định số 984 /2010/QĐ-UBND ban hành “Đề án phát triển Tổ chức hành nghề Công chứng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020”6
 20-04-2010Quyết định số 1025/2010/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư13
 01-06-2010Quyết định số 1537/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Công báo tỉnh Phú Thọ19
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 24-05-2010Quyết định số 1413/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ (nhiệm kỳ 2010 - 2015)27
 25-05-2010Quyết định số 1433/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Phát triển ngành Dược tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010 – 201530
 02-06-2010Quyết định số 1545/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định về chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ53
 12-05-2010Kế hoạch số 1489/KH-UBND ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-201561
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 02-06-2010Chỉ thị số 07/CT-UBND tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ mùa năm 201082
 20-04-2010Quyết định số 1031/QĐ-UBND v/v Thay đổi Trưởng Ban Quản lý Dự án "Phát triển mô hình quản lý và sử dụng đất (PLUM)' tại tỉnh Phú Thọ84
 13-05-2010Quyết định số 1293 /QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) - thuộc địa bàn xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao85
 14-05-2010Quyết định số 1315 /QĐ-UBND /v duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Đường sơ tán dân thuộc các xã: Bảo Yên, Sơn Thuỷ, Tất Thắng huyện Thanh Thuỷ và huyện Thanh Sơn (địa phận xã Tất Thắng huyện Thanh Sơn - bổ sung đợt 2)87
 18-05-2010Quyết định số 1349/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: điều chỉnh tuyến QL32C đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - thuộc địa bàn xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao (đợt 02)89
 18-05-2010Quyết định số 1350 /QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: điều chỉnh tuyến QL32C đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - thuộc địa bàn xã Cao Xá, huyện Lâm Thao91
 18-05-2010Quyết định số 1351 /QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: xây dựng cầu Ngọc Tháp và tuyến nối QL2 - QL32 (tỉnh Phú Thọ) thuộc dự án đường Hồ Chí Minh - địa bàn xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ (đợt 01)92
 18-05-2010Quyết định số 1359 /QĐ-BCĐ v/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ94
 20-05-2010Quyết định số 1034/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: điều chỉnh tuyến QL32C đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - thuộc địa bàn xã Minh Nông, thành phố Việt Trì (đợt 14)101
 20-05-2010Quyết định số 1395 /QĐ-UBND v/v duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Đắp mở rộng, tôn cao và cứng hóa mặt đê hữu sông Thao kết hợp đường giao thông đoạn Km0 - Km60 (Từ xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa đến ngã tư Cổ Tiết, huyện Tam Nông) tại địa bàn thị trấn Sông Thao, các xã: Sai Nga, Sơn Nga, Phùng Xá, Phương Xá, Tuy Lộc - huyện Cẩm Khê - tỉnh Phú Thọ103
 24-05-2010Quyết định số 1405/QĐ-UBND v/v Duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tại định cư xây dựng công trình: Khu du lịch sinh thái cao cấp tại bãi nổi xã La Phù huyện Thanh Thuỷ (đợt 2)105
 24-05-2010Quyết định số 1407/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: điều chỉnh tuyến QL32C đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - thuộc địa bàn các xã: Hợp Hải, Kinh Kệ - huyện Lâm Thao107
 24-05-2010Quyết định số 1409/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung ủy viên UBND huyện Thanh Ba, nhiệm kỳ 2004 - 2011109
 24-05-2010Quyết định số 1421/QĐ-UBND v/v duyệt bổ sung lần 2 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng điều chỉnh, bổ sung dự án: Cải tạo, nâng cấp đường vùng chậm lũ đoạn thị trấn Thanh Sơn đi Bến Ngọc (đoạn Bến Ngọc - La Phù) thuộc các xã: La Phù, Bảo Yên, Đoan Hạ - huyện Thanh Thuỷ110
 26-05-2010Quyết định số 1454/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ112
 28-05-2010Quyết định số 1475/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh, nhiệm kỳ 2004 - 2011113
 28-05-2010Quyết định số 1480/QĐ-UBND v/v duyệt phân bổ 4.500 triệu đồng, từ nguồn vốn hỗ trợ dự án trọng điểm và phát triển quỹ đất bố trí vốn đầu tư tập trung năm 2010114
 28-05-2010Quyết định số 1483/QĐ-UBND v/v duyệt giá trồng cây lâm nghiệp thuộc dự án trồng mới 5 ha rừng năm 2010115
 28-05-2010Quyết định số 1484/QĐ-UBND v/v duyệt phương án bồi thường di chuyển đường dịên 0,4KV giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Hạ tầng khu tái định cư xã Thắng Sơn, thuộc dự án Tưới cây vùng đồi huyện Thanh Sơn117
 28-05-2010Quyết định số 1487/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) - thuộc địa bàn xã Phương Xá, huyện Cẩm Khê (hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh)119
 28-05-2010Quyết định số 1488 /QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) - thuộc địa bàn xã Phùng Xá, huyện Cẩm Khê (hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh)121
 16-04-2010Thông báo số 33 /TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Đình Vượng tại Hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án: Cải thiện đời sống cho người dân địa phương ở trong và ngoài Vườn quốc gia Xuân Sơn - tỉnh Phú Thọ góp phần quản lý rừng bền vững123
 17-05-2010Thông báo số 39/TB-UBND ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hải tại buổi làm việc về việc xử lý một số tồn tại vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Bạch Hạc giai đoạn II126
 24-05-2010Thông báo số 40/TB-UBND kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Doãn Khánh tại buổi làm việc với Công ty cổ phần JAPFA COMFEED Việt Nam130
 28-05-2010Thông báo số 42/TB-UBND kết luận của Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hải về kiểm điểm tình hình triển khai các công trình để chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII tại Trung tâm Hội nghị tỉnh132
 28-05-2010Thông báo số 43/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Doãn Khánh về việc hỗ trợ chuyển đổi diện tích chè kém hiệu quả sang trồng cây cao su tại Xí nghiệp chè Vạn Thắng134
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365