Công báo Số 18 + 19 Năm 2010

 Năm 2010  Số 18 + 19 Ngày 10 tháng 7 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 23-06-2010Quyết định số 1859 /QĐ-UBND v/v Công nhận bổ sung Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ (nhiệm kỳ 2008 - 2010)4
 23-06-2010Quyết định số 1860 /QĐ-UBND v/v Công nhận chức danh Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ6
 25-06-2010Quyết định số 1917/QĐ - BCĐ v/v Phân bổ kinh phí đợt 1 năm 2010 từ Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh Phú Thọ hỗ trợ các hộ nghèo xóa nhà tạm theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ7
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 19-06-2010Thông báo số 50/TB-UBND kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Đình Vượng về việc giải phóng mặt bằng chuyển đổi chồng cây cao su tại Xí nghiệp chè Vạn Thắng10
 21-06-2010Quyết định số 1823 /QĐ-UBND v/v Phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: xây dựng cầu Ngọc Tháp và tuyến nối QL 2 - QL32 thuộc dự án đường Hồ Chí Minh - địa bàn thị xã Phú Thọ13
 21-06-2010Thông báo số 47 /TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Doãn Khánh về tiến độ triển khai và giải quyết các vướng mắc của các gói thầu, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh15
 22-06-2010Quyết định số 1829 /QĐ-UBND v/v Phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: điều chỉnh tuyến QL32C đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - thuộc địa bàn xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao (đợt 03)22
 22-06-2010Quyết định số 1831 /QĐ-UBND v/v Duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Đường dây 110KV Sơn Tây - Yến Mao - Phố Vàng thuộc địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ24
 22-06-2010Quyết định số 1832 /QĐ-UBND v/v Duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Đường dây 500KV Hiệp Hòa - Sơn La thuộc địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (đợt 1)26
 22-06-2010Quyết định số 1852 /QĐ-UBND v/v Phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: điều chỉnh tuyến QL32C đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - thuộc địa bàn thành phố Việt Trì (đợt 15)28
 22-06-2010Thông báo số 48 /TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hải về tình hình thực hiện dự án đường Nguyễn Tất Thành và hạ tầng hai bên đường Nguyễn Tất Thành đoạn C10 đi khu đô thị mới Bắc Việt Trì30
 24-06-2010Quyết định số 1906/QĐ-UBND v/v phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) thuộc địa bàn huyện Hạ Hòa (hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh)33
 28-06-2010Quyết định số 1922/QĐ-UBND v/v phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) thuộc địa bàn xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê (hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh)35
 02-07-2010Quyết định số 1998/QĐ-UBND về việc duyệt điều chỉnh giá thu một phần viện phí37
 02-07-2010Quyết định số 1999/QĐ - UBND v/v phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) thuộc địa bàn xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê (đợt 2)74
 07-07-2010Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 201176
 07-07-2010Quyết định số 2022/QĐ-UBND về việc giao bổ sung biên chế sự nghiệp năm 201086
 07-07-2010Quyết định số 2027/QĐ-UBND về việc đổi tên và ban hành chức năng, nhiệm vụ Trường Bồi dưỡng nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Phú Thọ87
 08-07-2010Quyết định số 2055/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Phú Thọ thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo90
 09-07-2010Quyết định số 2068/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Bệnh viện Nhi tỉnh Phú Thọ91
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365