Công báo Số 07 + 08 Năm 2010

 Năm 2010  Số 07 + 08 Ngày 5 tháng 2 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 18-01-2010Quyết định số 141/2010/QĐ-UBND về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh4
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 19-01-2010Quyết định số 147/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi diện tích đất nông nghiệp từ 10% đến 30% so với diện tích đất nông nghiệp đang được giao sử dụng để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1)9
 22-01-2010Quyết định số 214/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình làm việc của UBND tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh năm 201011
 26-01-2010Quyết định số 238/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Phú Thọ năm 201028
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 19-01-2010Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011- 201537
 05-02-2010Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất47
 19-01-2010Quyết định số 157/QĐ-UBND về việc Thành lập Trung tâm dạy nghề Đoan Hùng49
 19-01-2010Quyết định số 159/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm cho hộ nghèo tỉnh Phú Thọ51
 22-01-2010Quyết định số 208/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: đường giao thông từ km14+600 đường 316C đến trung tâm xã Long Cốc, huyện Tân Sơn - thuộc địa bàn xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn53
 22-01-2010Quyết định số 215/QĐ-UBND về việc duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường vùng chậm lũ đoạn thị trấn Thanh Sơn – Bến Ngọc xã Tinh Nhuệ huyện Thanh Sơn (Thuộc Tỉnh lộ 316) địa phận thị trấn Thanh Sơn và xã Thắng Sơn – huyện Thanh Sơn55
 22-01-2010Quyết định số 216/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: điều chỉnh tuyến QL32C đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - thuộc địa bàn xã Minh Nông, thành phố Việt Trì (đợt 07)57
 22-01-2010Quyết định số 217/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: Điều chỉnh tuyến QL32C đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - thuộc địa bàn xã Minh Nông, thành phố Việt Trì (đợt 09)59
 25-01-2010Quyết định số 224/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: điều chỉnh tuyến QL32C đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - thuộc địa bàn xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì (đợt 08)61
 25-01-2010Quyết định số 225/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung (đợt 02 và đợt 03) dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: Điều chỉnh tuyến QL32C đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - thuộc địa bàn xã Minh Phương, thành phố Việt Trì63
 01-02-2010Quyết định số 303/QĐ-UBND về việc Thay đổi Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tỉnh65
 02-02-2010Quyết định số 306/QĐ-UBND về việc đề nghị phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao, nhiệm kỳ 2004 – 201166
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365