Công báo Số 22 + 23 Năm 2010

 Năm 2010  Số 22 + 23 Ngày 1 tháng 9 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 09-08-2010Chỉ thị số 12/2010/CT-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch động viên năm 20105
 10-08-2010Quyết định số 2427 /2010/QĐ-UBND v/v Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Phú Thọ, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ7
 10-08-2010Quyết định số 2428/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 201018
 10-08-2010Quyết định số 2429 /2010/QĐ-UBND v/v Quy định về phân cấp quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ20
 11-08-2010Quyết định số 2446/2010/QĐ-UBND về việc Quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư29
 31-08-2010Chỉ thị số 13/2010/CT-UBND về nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm 2010 - 201132
UBND huyện Tân Sơn
 04-08-2010Quyết định số 1829/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ của huyện Tân Sơn36
HĐND huyện Thanh Ba
 23-07-2010Nghị quyết số 98/2010/NQ-HĐND đảm bảo an ninh - trật tự trên địa bàn huyện Thanh Ba Giai đoạn 2010 - 201550
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 04-08-2010Quyết định số 2336/QĐ-UBND v/v duyệt đơn giá dịch vụ công ích áp dụng trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ55
 09-08-2010Quyết định số 2424/QĐ-UBND v/v Ban hành Đề án Quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung người mắc bệnh tâm thần trên địa bàn tỉnh Phú Thọ64
 10-08-2010Quyết định số 2434/QĐ-UBND về việc công nhận xã La Phù, huyện Thanh Thủy đạt tiêu chuẩn đô thị loại V75
 17-08-2010Quyết định số 2533 /QĐ- UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập đến năm 202077
 24-08-2010Quyết định số 2606/QĐ-UBND về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài Nguyên & Môi trường86
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 05-08-2010Chỉ thị số 11/CT-UBND về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ94
 05-08-2010Quyết định số 2349/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức tham gia Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Việt Nam và Thăng Long - Hà Nội năm 201097
 05-08-2010Thông báo số 61/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Doãn Khánh về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy liên hợp giang thép công suất 500.000 tấn/năm tại Khu công nghiệp Trung Hà99
 09-08-2010Quyết định số 2425/QĐ-UBND v/v Thành lập Ban chỉ đạo Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Phú Thọ101
 13-08-2010Thông báo số 63 /TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Doãn Khánh tại buổi làm việc với Chi cục Thủy sản103
 17-08-2010Quyết định số 2512/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện; miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện Lâm Thao khoá XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2011106
 24-08-2010Quyết định số 2608/QĐ-UBND v/v duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Đường sơ tán dân thuộc các huyện: Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Sơn (địa phận thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê) đợt 2108
 24-08-2010Quyết định số 2609/QĐ-UBND v/v duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cải tạo, nâng cấp đường vùng chậm lũ đoạn thị trấn Thanh Sơn - Bến Ngọc (Bổ sung đoạn Tân Phương - Hưng Hoá và nhánh rẽ từ UBND xã Tu Vũ đến thôn Bờ Ngang) thuộc địa bàn các xã: Tân Phương, Đào Xá huyện Thanh Thủy đợt 1110
 26-08-2010Quyết định số 2654/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn giữ chực vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & XH tỉnh Phú Thọ112
 26-08-2010Quyết định số 2655/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn giữ chực vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & XH tỉnh Phú Thọ115
 26-08-2010Quyết định số 2656/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ117
 26-08-2010Quyết định số 2657/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ118
 26-08-2010Quyết định số 2658/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Phú Thọ119
 26-08-2010Quyết định số 2663/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ120
 26-08-2010Quyết định số 2668/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Phú Thọ121
 27-08-2010Thông báo số 70/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Kim Hải về việc xây dựng hồ sơ đề cử Quốc gia "Tín ngưỡng thờ Hùng Vương" đề nghị tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại122
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365