Công báo Số 20 + 21 Năm 2010

 Năm 2010  Số 20 + 21 Ngày 1 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
 12-07-2010Nghị quyết số 210/2010/NQ-HĐND phê chuẩn việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 20116
 12-07-2010Nghị quyết số 211/2010/NQ-HĐND phê chuẩn nhu cầu bổ sung biên chế hành chính năm 20118
 12-07-2010Nghị quyết số 212/2010/NQ-HĐND quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 201111
 12-07-2010Nghị quyết số 213/2010/NQ-HĐND quy định về phõn cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ13
 12-07-2010Nghị quyết số 214/2010/NQ-HĐND quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Phú Thọ, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ20
 12-07-2010Nghị quyết số 216/2010/NQ-HĐND quy định hỗ trợ học phí cho đối tượng học trung cấp nghề và cao đẳng nghề giai đoạn 2010 - 201530
 12-07-2010Nghị quyết số 217/2010/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án Quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung người mắc bệnh tâm thần trên địa bàn tỉnh Phú Thọ33
 12-07-2010Nghị quyết số 218/2010/NQ-HĐND về việc quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư36
 12-07-2010Nghị quyết số 219/2010/NQ-HĐND về việc thông qua đề án công nhận thị xã Phú Thọ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III39
 12-07-2010Nghị quyết số 220/2010/NQ-HĐND về việc công nhận xã La Phù, huyện Thanh Thủy đạt tiêu chuẩn đô thị loại V42
 12-07-2010Nghị quyết số 221/2010/NQ-HĐND về việc đề nghị thành lập thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ44
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 14-07-2010Chỉ thị số 10/2010/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2010 và những năm tiếp theo47
UBND huyện Yên Lập
 22-07-2010Quyết định số 735/2010/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế công tác Văn thư và Lưu trữ của huyện Yên Lập51
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
 06-07-2010Nghị quyết số 205/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2004 - 2011 đối với ông Đặng Đình Vượng71
 06-07-2010Nghị quyết số 206/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2011 đối với ông Bùi Minh Châu72
 06-07-2010Nghị quyết số 207/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2011 đối với ông Nguyễn Đình Cúc73
 06-07-2010Nghị quyết số 208/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 201174
 06-07-2010Nghị quyết số 209/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 201175
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 15-07-2010Quyết định số 2155/QĐ-UBND về giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ76
 15-07-2010Quyết định số 2161 /QĐ- UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Đồi Xuôi, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì79
 28-07-2010Quyết định số 2448/QĐ-UBND về việc thực hiện ngày làm việc thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính84
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 08-07-2010Quyết định số 2053 /QĐ-UBND v/v Phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: điều chỉnh tuyến QL32C đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - thuộc địa bàn thành phố Việt Trì (đợt 16)86
 15-07-2010Quyết định số 2144 /QĐ-UBND v/v Phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Minh Nông - thuộc dự án: điều chỉnh tuyến QL32C đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ88
 15-07-2010Quyết định số 2157 /QĐ-UBND v/v Phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) thuộc địa bàn xã Sơn Nga, huyện Cẩm Khê (hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh)90
 15-07-2010Quyết định số 2158/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ phụ trách quản lý, điều hành công tác Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Phú Thọ92
 15-07-2010Quyết định số 2159 /QĐ-UBND v/v Phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: điều chỉnh tuyến QL32C đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - thuộc địa bàn thành phố Việt Trì93
 15-07-2010Quyết định số 2168/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Phú Thọ, thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ95
 19-07-2010Quyết định số 2172/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó trưởng ban thường trực, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Phú Thọ96
 19-07-2010Quyết định số 2173/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Phú Thọ, thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Thọ98
 19-07-2010Quyết định số 2174/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ, thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ99
 19-07-2010Quyết định số 2177 /QĐ-UBND v/v duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Đắp mở rộng, tôn cao và cứng hóa mặt đê hữu sông Thao kết hợp đường giao thông đoạn Km0 - Km60 (từ xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa đến ngã tư Cổ Tiết, huyện Tam Nông) tại địa bàn xã Cát Trù huyện Cẩm Khê (Bổ sung đợt 2)100
 19-07-2010Quyết định số 2178/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ102
 19-07-2010Quyết định số 2179 /QĐ-UBND v/v duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Đắp mở rộng, tôn cao và cứng hóa mặt đê hữu sông Thao kết hợp đường giao thông đoạn Km0 - Km60 (từ xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa đến ngã tư Cổ Tiết, huyện Tam Nông) tại địa bàn các xã Hiền Lương, Chuế Lưu - huyện Hạ Hòa104
 20-07-2010Quyết định số 2185/QĐ-UBND v/v duyệt phương án hỗ trợ diện tích đất nông nghiệp xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn bị xô bồi do mưa lũ năm 2008,2009106
 20-07-2010Thông báo số 55 /TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Doãn Khánh về việc thực hiện các giải pháp chống hạn vụ mùa 2010108
 22-07-2010Quyết định số 2196/QĐ- UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Đoan Hùng đến năm 2020110
 23-07-2010Thông báo số 57 /TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Thao về việc ngừng phát tín hiệu kỹ thuật số của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC trên địa bàn huyện Thanh Ba123
 26-07-2010Quyết định số 2217/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) - thuộc địa bàn huyện Thanh Ba126
 26-07-2010Quyết định số 2220 /QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung (lần thứ nhất) dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) - thuộc địa bàn xã Sơn Nga, huyện Cẩm Khê128
 29-07-2010Quyết định số 2267/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Phú Thọ130
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365