Công báo Số 09 Năm 2010

 Năm 2010  Số 09 Ngày 19 tháng 3 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
UBND huyện Tam Nông
 05-03-2010Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện5
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 25-02-2010Quyết định số 478/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Sinh viên Trường Đại học Hùng Vương9
 10-03-2010Quyết định số 581/QĐ-UBND v/v Duyệt đối tượng, số lượng, mức trợ giá, kinh phí trợ giá và giá bán giống thủy sản năm 201010
 12-03-2010Quyết định số 608/QĐ-UBND về việc Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động Khuyến công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ13
 15-03-2010Quyết định số 648 /QĐ- UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng Khu nhà ở Phường Nông Trang, thành phố Việt Trì19
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 09-02-2010Quyết định số 408/QĐ-UBND v/v duyệt phương án Cải tạo, di chuyển đường diện 0,4KV và trạm biến áp số 3 xã Mỹ Lung và đường điện 0,4KV xã Mỹ Lương để xây dựng công trình: Đường sơ tán dân đoạn Lương Sơn - Mỹ Lung, huyện Yên Lập (Địa phận xã Mỹ Lương, Mỹ Lung)25
 09-02-2010Quyết định số 419/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung (đợt 02) dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Kim Đức, thành phố Việt Trì - thuộc tiểu dự án: giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1)27
 09-02-2010Quyết định số 421/QĐ-UBND v/v Kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2005 – 201029
 23-02-2010Quyết định số 470/QĐ-UBND về việc bổ sung Ủy viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Phú Thọ31
 24-02-2010Quyết định số 471/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê, nhiệm kỳ 2004-201132
 25-02-2010Quyết định số 489 /QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng và công nhận các thành viên Hội đồng Trường Đại học Hùng Vương34
 02-03-2010Quyết định số 516/QĐ-UBND v/v duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Chiến thắng sông Lô (Gia cố và cứng hoá mặt đê hữu Lô cầu ngòi Tế và nút ngã 5 Gốc Gạo) thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng (đợt 3)35
 04-03-2010Quyết định số 544/QĐ-UBND v/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Phú Thọ37
 05-03-2010Quyết định số 547/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) - thuộc địa bàn xã Thanh Xá, huyện Thanh Ba40
 05-03-2010Quyết định số 548/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) - thuộc địa bàn xã Võ Lao, huyện Thanh Ba42
 05-03-2010Quyết định số 552/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh44
 05-03-2010Quyết định số 553/QĐ-UBND v/v kiện toàn Phân ban chỉ huy chậm lũ Tam Thanh46
 05-03-2010Quyết định số 557/QĐ-UBND v/v duyệt kinh phí nâng cao, di chuyển đường điện 35KV, 0,4KV để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Xây dựng mới các cầu trên tuyến, thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường vùng chậm lũ đoạn thị trấn Thanh Sơn - Bến Ngọc, xã Tinh Nhuệ - huyện Thanh Sơn48
 08-03-2010Quyết định số 569/QĐ-UBND v/v duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Tưới cây vùng đồi huyện Thanh Thuỷ, hạng mục: Hạ tầng khu tái định cư địa phận xã Phượng Mao, huyện Thanh Thuỷ50
 10-03-2010Quyết định số 583/QĐ-UBND v/v duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Đắp mở rộng, tôn cao và cứng hóa mặt đê hữu sông Thao kết hợp đường giao thông đoạn Km0 - Km60 (Từ xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa đến ngã tư Cổ Tiết, huyện Tam Nông) tại địa bàn các xã: Bằng Giã, Văn Lang - huyện Hạ Hoà - tỉnh Phú Thọ52
 10-03-2010Quyết định số 584/QĐ-UBND v/v Duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Cụm dịch vụ ngã 5 Đền Giếng xã Hy Cương thành phố Việt Trì ( Bổ sung thiếu đợt 5 )54
 12-03-2010Quyết định số 612/QĐ-UBND v/v phân bổ 17.257 triệu đồng từ nguồn kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thuỷ lợi phí năm 201056
 16-03-2010Quyết định số 651/QĐ-UBND v/v duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng công trình: Đường sơ tán dân thuộc các huyện: Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Sơn (địa phận xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập)58
 16-03-2010Quyết định số 652/QĐ-UBND v/v duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Đường sơ tán dân thuộc các huyện: Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Sơn (địa phận thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập)60
 17-03-2010Quyết định số 655/QĐ-UBND v/v duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường vùng chậm lũ đoạn thị trấn Thanh Sơn đi Bến Ngọc xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Thuộc Tỉnh lộ 316) địa phận xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn62
Văn phòng UBND tỉnh
 05-03-2010Thông báo số 117/TB-VP địa chỉ truy cập Internet của Website thủ tục hành chính tỉnh Phú Thọ8
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365