Công báo Số 28 + 29 Năm 2010

 Năm 2010  Số 28 + 29 Ngày 1 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 02-11-2010Quyết định số 3489/2010/QĐ-UBND về hỗ trợ Chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm năm 20114
 08-11-2010Quyết định số 3566 /2010/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 20155
 08-11-2010Quyết định số 3569/2010/QĐ - UBND v/v Ban hành Quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ27
 11-11-2010Quyết định số 3651/2010/QĐ - UBND v /v Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Hùng Vương về Khoa học và Công nghệ46
 22-11-2010Quyết định số 3793/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án tổ chức Giải báo chí tỉnh Phú Thọ54
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 18-11-2010Chỉ thị số 17/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ68
 02-11-2010Quyết định số 3514/QĐ-UBND v/v bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 201075
 02-11-2010Quyết định số 3515/QĐ-UBND v/v bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 202077
 17-11-2010Quyết định số 3717/QĐ-UBND v/v Phê duyệt kế hoạch hành động về đa dạng sinh học, an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2015 và định hướng đến năm 202079
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 02-11-2010Quyết định số 3483/QĐ-UBND v/v cấp hỗ trợ hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra90
 02-11-2010Quyết định số 3495/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba, nhiệm kỳ 2004 - 201191
 03-11-2010Quyết định số 3526/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng, nhiệm kỳ 2004 - 201193
 08-11-2010Quyết định số 3568/QĐ - UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2011- 202095
 11-11-2010Quyết định số 3649/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện đa khoa thực hành vùng Phú Thọ trực thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ97
 11-11-2010Quyết định số 3650/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Nhi tỉnh Phú Thọ trực thuộc Sở Y tế101
 16-11-2010Quyết định số 3713/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lâm Thao đến năm 2020104
 08-11-2010Thông báo số 92/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Doãn Khánh tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch Xuân Sơn - Đền Hùng106
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365