Công báo Số 01 + 02 Năm 2010

 Năm 2010  Số 01 + 02 Ngày 5 tháng 1 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 22-12-2009Quyết định số 4587/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý nội dung thông tin của Đài Truyền thanh cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ5
 22-12-2009Quyết định số 4607/2009/QĐ-UBND về việc đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Phú Thọ11
 23-12-2009Quyết định số 4610/2009/QĐ-UBND v/v bổ sung Quyết định số 3996/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh19
 24-12-2009Quyết định số 4642/2009/QĐ-UBND v/v điều chỉnh một số nội dung hỗ trợ chương trình sản xuất lương thực năm 201020
 24-12-2009Quyết định số 4643/2009/QĐ-UBND v/v hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2010 - 201522
 24-12-2009Quyết định số 4646/2009/QĐ-UBND v/v duyệt quy hoạch phát triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 201025
 25-12-2009Quyết định số 4656/2009/QĐ-UBND v/v bổ sung Quyết định số 3996/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh33
 31-12-2009Quyết định số 4801/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Thọ đến năm 202034
HĐND huyện Hạ Hòa
 25-12-2009Nghị quyết số 81/2009/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 201042
 25-12-2009Nghị quyết số 82/2009/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách Huyện; phương án bổ chi ngân sách cấp huyện năm 201048
 25-12-2009Nghị quyết số 83/2009/NQ-HĐND về chương trình các kỳ họp và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 201058
HĐND huyện Tân Sơn
 31-12-2009Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 201061
UBND huyện Tân Sơn
 31-12-2009Quyết định số 4008/2009/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp, cơ chế điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 201065
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 23-12-2009Quyết định số 4611/QĐ-UBND v/v duyệt giá đất ở các khu quy hoạch tái định cư tại thành phố Việt Trì76
 28-12-2009Quyết định số 4694/QĐ-UBND v/v duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ78
 28-12-2009Quyết định số 4697/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường tỉnh Phú Thọ92
 30-12-2009Quyết định số 4750/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chia lô đất ở dân cư khu đồi Mẻ Quàng, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì để bố trí tái định cư dự án Trường Đại học Hùng Vương và dự án đường và hạ tầng kỹ thuật hai bên đường Nguyễn Tất Thành đoạn C10 đi khu đô thị mới Bắc Việt Trì93
 30-12-2009Quyết định số 4752/QĐ-UBND về việc phê duyệt bản Điều lệ, công nhận Ban chấp hành,Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Dược học tỉnh Phú Thọ95
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 24-12-2009Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường công tác thống kê trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh105
 25-12-2009Chỉ thị số 22/CT-UBND về quản lý, sử dụng pháo108
 25-12-2009Quyết định số 4652/QĐ-UBND v/v công bố hết dịch lở mồm long móng gia súc trên địa bàn xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập111
 25-12-2009Quyết định số 4653/QĐ-UBND v/v thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống hạn hán vụ Đông xuân năm 2009 - 2010 tỉnh Phú Thọ112
 25-12-2009Quyết định số 4670/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: điều chỉnh tuyến QL 32C đoạn tránh qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - thuộc địa bàn xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao114
 25-12-2009Quyết định số 4671/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) - thuộc địa bàn xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh (đợt 5)116
 31-12-2009Quyết định số 4787/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn118
 31-12-2009Quyết định số 4788/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn123
 31-12-2009Quyết định số 4789/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn126
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365