Công báo Số 12 + 13 Năm 2010

 Năm 2010  Số 12 + 13 Ngày 20 tháng 5 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 28-04-2010Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 20106
 29-04-2010Quyết định số 1139/2010/QĐ-UBND v/v ban hành chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 20109
 06-05-2010Quyết định số 1197/2010/QĐ-UBND về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp17
 07-05-2010Quyết định số 1229/2010/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ23
HĐND huyện Thanh Ba
 04-05-2010Nghị quyết số 92/2010/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ủy viên UBND huyện Thanh Ba khóa XVII, nhiệm kỳ 2004 – 201133
 04-05-2010Nghị quyết số 93/2010/NQ-HĐND về phát triển kinh tế trang trại, kinh tế đồi rừng giai đoạn 2010 - 201534
 04-05-2010Nghị quyết số 95/2010/NQ-HĐND về việc cho ông Hoàng Văn Phượng thôi làm nhiệm vụ ủy viên UBND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2004 – 2011 vì lý do chuyển công tác38
 04-05-2010Nghị quyết số 96/2010/NQ-HĐND về việc cho ông Hoàng Văn Phượng thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2004 – 2011 vì lý do chuyển công tác39
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 21-04-2010Quyết định số 1062/QĐ-UBND v/v Thành lập và quy định chế độ phụ cấp tình nguyện viên, hỗ trợ hoạt động đối với Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh phú thọ40
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 06-05-2010Chỉ thị số 06/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt, bão - tìm kiếm cứu nạn năm 201043
 26-04-2010Quyết định số 1080/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) – thuộc địa bàn xã Kim Đức, thành phố Việt Trì (đợt 19)45
 26-04-2010Quyết định số 1082/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tai định cư: xây dựng cầu Ngọc Tháp và tuyến nối QL2 - QL32 (tỉnh Phú Thọ) thuộc dự án đường Hồ Chí Minh - địa bàn thị xã Phú Thọ47
 27-04-2010Quyết định số 1099/QĐ-UBND v/v duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình; Đường dây 500KV Hiệp Hoà - Sơn La thuộc địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (đợt 1)49
 27-04-2010Quyết định số 1104/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Điều chỉnh tuyến QL32C đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - thuộc địa bàn xã Sơn Vy, huyện Lâm Thao51
 28-04-2010Quyết định số 1133/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Xây dựng đường Nguyễn Du và hạ tầng kỹ thuật ven hai bên đường Nguyễn Du, thành phố Việt Trì (bổ sung đợt 12)53
 29-04-2010Quyết định số 1143/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư địa bàn xã Thanh Xá, huyện Thanh Ba - thuộc dự án: xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1)55
 29-04-2010Quyết định số 1150/QĐ-UBND v/v duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Đắp mở rộng, tôn cao và cứng hóa mặt đê hữu sông Thao kết hợp đường giao thông Km0 - Km60 (Từ xã Hiền Lương huyện Hạ Hòa đến ngã tư Cổ Tiết, huyện Tam Nông) tại địa bàn xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (bổ sung lần 2)57
 05-05-2010Quyết định số 1186/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Điều chỉnh tuyến QL32C đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - thuộc địa bàn xã Minh Phương và xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì (đợt 13)59
 05-05-2010Quyết định số 1188/QĐ-UBND v/v duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Đường sơ tán dân thuộc các huyện: Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Sơn (Địa bàn xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê)61
 06-05-2010Quyết định số 1190/QĐ-UBND v/v duyệt hỗ trợ kinh phí cho diện tích lúa bị thiệt hại do tích nước chống hạn vụ chiêm xuân 2009 - 201063
 06-05-2010Quyết định số 1201/QĐ-UBND về việc đổi tên Phòng Công Thương thuộc UBND các huyện thành Phòng Kinh tế và Hạ tầng64
 06-05-2010Quyết định số 1202/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ65
 06-05-2010Quyết định số 1203/QĐ-UBND về việc điều động cán bộ, công chức66
 06-05-2010Quyết định số 1204/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Phú Thọ67
 06-05-2010Quyết định số 1205/QĐ-UBND về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ68
 06-05-2010Quyết định số 1206/QĐ-UBND về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng69
 07-05-2010Quyết định số 1232/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Điều chỉnh tuyến QL32C đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - thuộc địa bàn thành phố Việt Trì (đợt 12)70
 07-05-2010Quyết định số 1233/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Phú Thọ72
 10-05-2010Quyết định số 1243/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Xây dựng cầu Ngọc Tháp và tuyến nối QL2 - QL32 thuộc dự án đường Hồ Chí Minh - địa bàn huyện Tam Nông73
 11-05-2010Quyết định số 1254/QĐ-UBND v/v Phê duyệt diện tích tưới, tiêu miễn thu thủy lợi phí và dự toán kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí năm 201075
 11-05-2010Quyết định số 1266/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ82
 11-05-2010Quyết định số 1267/QĐ-UBND về việc điều động cán bộ, công chức83
 11-05-2010Quyết định số 1268/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ phụ trách quản lý, điều hành công tác Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ84
 14-05-2010Quyết định số 1308/QĐ-UBND v/v Duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Chiến thắng Sông Lô tại các xã: Vụ Quang, Hùng Long, huyện Đoan Hùng85
 14-05-2010Quyết định số 1309/QĐ-UBND v/v Duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Đường sơ tán dân thuộc các huyện: Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Sơn (Địa bàn xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn)87
 14-05-2010Quyết định số 1310/QĐ-UBND v/v Duyệt phương án bồi thường di chuyển đường điện hạ thế tại xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê để xây dựng công trình: Tu bổ, hoàn chỉnh và gia cố mặt đê kết hợp đường giao thông đê tả, đê hữu ngòi Giành huyện Cẩm Khê89
 10-05-2010Thông báo số 37/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Đình Vượng về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng cầu Ngọc Tháp và tuyến nối QL2 - QL32 thuộc dự án đường Hồ Chí Minh91
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365