Công báo Số 16 + 17 Năm 2010

 Năm 2010  Số 16 + 17 Ngày 20 tháng 6 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 01-06-2010Quyết định số 1541/2010/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3995/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 và Quyết định số 4209/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ4
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 02-06-2010Quyết định số 1555/QĐ-UBND v/v bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 20109
 03-06-2010Quyết định số 1572/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu 17, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Việt Trì11
 08-06-2010Quyết định số 1638/QĐ-UBND v/v duyệt giá bán nước sạch của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ14
 09-06-2010Quyết định số 1648 /QĐ-UBND về việc ban hành "Quy chế quản lý Quy hoạch chung Khu Du lịch nước khoáng Thanh Thủy"16
 15-06-2010Quyết định số 1706/QĐ-UBND về ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng43
 15-06-2010Quyết định số 1707/QĐ-UBND v/v đổi tên và ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Chi cục Phát triển nông thôn, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn47
 15-06-2010Quyết định số 1710/QĐ-UBND v/v Đổi tên và ban hành chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn52
 16-06-2010Quyết định số 1731/QĐ-UBND v/v Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 202056
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 02-06-2010Quyết định số 1550 /QĐ-UBND v/v duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Cải tạo, nâng cấp và gia cố tuyến đê tả ngòi Vĩnh Mộ, thuộc địa bàn xã Cao Xá, huyện Lâm Thao58
 02-06-2010Quyết định số 1551 /QĐ-UBND v/v duyệt bổ sung đợt 3 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng dự án: Đường sơ tán dân thuộc các xã: Bảo Yên, Sơn Thuỷ, Tất Thắng - huyện Thanh Thuỷ và huyện Thanh Sơn (Địa bàn xã Sơn Thuỷ, Bảo Yên - huyện Thanh Thuỷ)60
 03-06-2010Quyết định số 1574 /QĐ-UBND v/v duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình: Tu bổ, hoàn chỉnh và gia cố mặt đê kết hợp đường giao thông nông thôn đê tả, đê hữu ngòi Giành, thuộc xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê (Nhánh rẽ lên đường Tiên Động - đợt 8)62
 04-06-2010Quyết định số 1607 /QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Cầu Vầy, Núi Thấp (địa bàn xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ) - thuộc dự án: xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1)64
 07-06-2010Quyết định số 1619/QĐ-UBND v/v Bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Chủ tịch - Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ66
 07-06-2010Quyết định số 1626/QĐ-UBND v/v Miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện Cẩm Khê, nhiệm kỳ 2004 - 201167
 07-06-2010Quyết định số 1628/QĐ-UBND v/v bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ68
 07-06-2010Thông báo số 44 /TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Doãn Khánh về tình hình thực hiện và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh69
 11-06-2010Chỉ thị số 08 /CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống các loại dịch bệnh nguy hiểm trên người năm 201076
 11-06-2010Thông báo số 45/TB-UBND kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Thao tại buổi việc với Điện lực Phú Thọ79
 14-06-2010Quyết định số 1688 /QĐ-UBND về việc Phê duyệt đề án thành lập Bệnh viện đa khoa thực hành vùng Phú Thọ81
 15-06-2010Quyết định số 1700 /QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình: cải tạo, nâng cấp quốc lộ 2 đoạn Đền Hùng - Đoan Hùng (địa bàn xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ)102
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365