Công báo Số 03 Năm 2013

 Năm 2013  Số 03 Ngày 28 tháng 2 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 04-02-2013Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 20135
UBND huyện Cẩm Khê
 28-01-2013Quyết định số 172/2013/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND – UBND huyện Cẩm Khê ban hành đến ngày 31/12/2012 hết hiệu lực pháp luật11
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 24-01-2013Quyết định số 192/QĐ-UBND về việc công bố giá bình quân các loại nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Quý I năm 201313
 29-01-2013Quyết định số 264/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ15
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 05-02-2013Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ diễn tập năm 201319
 28-01-2013Quyết định số 231/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ, thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Phú Thọ21
 29-01-2013Quyết định số 249/QĐ-UBND v/v duyệt kế hoạch diện tích tưới, tiêu miễn thủy lợi phí cho các đơn vị quản lý thủy nông trên địa bàn tỉnh năm 201322
 29-01-2013Quyết định số 251/QĐ-UBND v/v Duyệt phương án hỗ trợ thiệt hại trên diện tích đất bị xô bồi ngập úng do Khu công nghiệp Thụy Vân tại xã Thụy Vân, xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ năm 201235
 01-02-2013Quyết định số 326/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Chủ tịch, kiêm Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Phú Thọ66
 01-02-2013Quyết định số 356/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ67
 01-02-2013Quyết định số 358/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiêm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Phú Thọ, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ68
 01-02-2013Quyết định số 359/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ69
 01-02-2013Quyết định số 368/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế, kiêm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ70
 01-02-2013Quyết định số 369/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công th¬ơng tỉnh Phú Thọ71
 01-02-2013Quyết định số 388 /QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ72
 05-02-2013Quyết định số 389/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm, phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh, nhiệm kỳ 2011 - 201673
 08-02-2013Quyết định số 414/QD-UBND v/v Ban hành quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ74
 19-02-2013Quyết định số 418/QĐ-UBND về việc công nhận bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành; Uỷ viên Ban Thường vụ; Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Phú Thọ83
 21-02-2013Quyết định số 459/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ84
 23-02-2013Quyết định số 480/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ87
 26-02-2013Quyết định số 496/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ,89
 28-02-2013Quyết định số 512/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm thông tin tư liệu thanh tra trực thuộc Thanh tra tỉnh Phú Thọ91
 04-02-2013Thông báo số 12/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Việt Trì và một số nội dung liên quan93
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365