Công báo Số 02 Năm 2013

 Năm 2013  Số 02 Ngày 28 tháng 1 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND thành phố Việt Trì
 25-12-2012Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 20135
 25-12-2012Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển du lịch thành phố Việt Trì đến năm 202010
 25-12-2012Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp và chương trình hoạt động giám sát của HĐND thành phố năm 201314
 25-12-2012Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Việt Trì khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 201617
 25-12-2012Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Việt Trì khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 201618
HĐND huyện Cẩm Khê
 26-12-2012Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND1 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 201319
 26-12-2012Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Dự toán thu, chi ngân sách huyện Cẩm Khê năm 201324
 26-12-2012Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 201328
 26-12-2012Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp HĐND huyện năm 201332
 26-12-2012Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 201335
HĐND huyện Đoan Hùng
 26-12-2012Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 201337
 26-12-2012Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; Dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ Ngân sách cấp huyện năm 201343
 26-12-2012Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 201347
 26-12-2012Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 201350
 26-12-2012Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo huyện Đoan Hùng giai đoạn 2012 - 202052
 26-12-2012Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Đoan Hùng đến năm 202059
Văn bản pháp luật khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 11-01-2013Quyết định số 80/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện Hạ Hòa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 201667
 16-01-2013Thông báo số 08/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy tại buổi làm việc với Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo Xây dựng - Địa ốc Việt Hân về tiến độ triển khai thực hiện dự án Khu đô thị Sinh thái - Du lịch nghỉ dưỡng - Thể thao Tam Nông68
 17-01-2013Quyết định số 126/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Sở Công thương tỉnh Phú Thọ71
 17-01-2013Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Khu Di tích ‘lịch sử Đền Hùng, kiêm Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng72
 17-01-2013Quyết định số 135/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ73
 22-01-2013Quyết định số 156/QĐ-UBND về việc điều động công tác đối với cán bộ, công chức74
 24-01-2013Quyết định số 179/QĐ-UBND về việc điều động công tác, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Phú Thọ75
 24-01-2013Quyết định số 188/QĐ-UBND về việc điều động công tác đối với cán bộ, công chức76
HĐND huyện Cẩm Khê
 26-12-2012Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh thành viên ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Cẩm Khê khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 201677
 26-12-2012Nghị quyết số 11/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Cẩm Khê. Khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 201678
 26-12-2012Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê Nhiệm kỳ 2011 - 201679
 26-12-2012Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Cẩm Khê khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 – 201680
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365