Công báo Số 05 Năm 2013

 Năm 2013  Số 05 Ngày 24 tháng 4 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 29-03-2013Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với một số dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ3
 23-04-2013Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND v/v phân cấp cho Chủ tịch UBND các huyện, thành thị thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên23
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 01-02-2013Quyết định số 387/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 201325
 24-04-2013Quyết định số 994/QĐ-UBND về việc công bố giá bình quân các loại nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Quý II năm 2013177
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 03-04-2013Chỉ thị số 03/CT-UBND về triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân179
 18-04-2013Chỉ thị số 04/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013183
 24-04-2013Quyết định số 1004/QĐ-UBND về việc bàn giao Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình từ Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND cấp huyện187
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365