Công báo Số 11 Năm 2013

 Năm 2013  Số 11 Ngày 30 tháng 11 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 26-11-2013Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND quy định về giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ4
 27-11-2013Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định một số điểm cụ thể về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ7
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 31-10-2013Quyết định số 2778/QĐ-UBND về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ.14
 15-11-2013Quyết định số 2938/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 202020
UBND thành phố Việt Trì
 15-10-2013Quyết định số 9488/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý đô thị thành phố Việt Trì.60
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 29-10-2013Quyết định số 2732/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ27
 30-10-2013Quyết định số 2757/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường29
 30-10-2013Quyết định số 2758/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế35
 13-11-2013Quyết định số 2916/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Phú Thọ44
 13-11-2013Quyết định số 2918/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ46
 14-11-2013Quyết định số 2931/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên UBND huyện Thanh Ba, nhiệm kỳ 2011 - 201648
 14-11-2013Quyết định số 2937/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ49
 19-11-2013Quyết định số 2968/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý nông, lâm sản và thủy sản tỉnh, thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Phú Thọ51
 27-11-2013Quyết định số 3041/QĐ-UBND về việc điều động cán bộ, công chức53
 27-11-2013Quyết định số 3049/QĐ-UBND quy định khoảng cách và địa bàn để xác định đối tượng học sinh trung học phổ thông thuộc tỉnh Phú Thọ được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ -TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ55
 01-11-2013Thông báo số 96/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Kế San tại buổi làm việc với Quỹ tu bổ Đền Hùng57
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365