Công báo Số 06 Năm 2013

 Năm 2013  Số 06 Ngày 26 tháng 5 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 30-05-2013Quyết định số 05 /2013/QĐ-UBND v/v duyệt điều chỉnh phương án quy hoạch trạm bơm tiêu Đoan Hạ (huyện Thanh Thủy) và trạm bơm tiêu Dậu Dương (huyện Tam Nông)4
 03-06-2013Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ6
 11-06-2013Quyết định số 07 /2013/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ14
Văn bản pháp luật khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 03-05-2013Quyết định số 1076 /QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc - Slovakia tỉnh Phú Thọ28
 17-05-2013Quyết định số 1193/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 tỉnh Phú Thọ30
 20-05-2013Quyết định số 1227/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Phú Thọ33
 21-05-2013Quyết định số 1239/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ35
 21-05-2013Quyết định số 1258/QĐ-UBND về việc điều động công tác đối với cán bộ, công chức37
 21-05-2013Thông báo số 52/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Kế San tại buổi làm việc với Sở Xây dựng và Trường Đại học Hùng Vương về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Chung cư sinh viên thành phố Việt Trì và dự án xây dựng Khu ký túc xá sinh viên trường Đại học Hùng Vương39
 27-05-2013Quyết định số 1273/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ44
 27-05-2013Quyết định số 1275/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Thọ46
 27-05-2013Quyết định số 1276/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ48
 27-05-2013Quyết định số 1278/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ50
 30-05-2013Thông báo số 53/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 tỉnh Phú Thọ52
 31-05-2013Quyết định số 1349/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Phú Thọ55
 04-06-2013Quyết định số 1377/QĐ-UBND về việc điều động công tác, bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ65
 05-06-2013Quyết định số 1394/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Phú Thọ67
 06-06-2013Quyết định số 1415/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo 127 tỉnh Phú Thọ73
 06-06-2013Quyết định số 1419/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ75
 06-06-2013Quyết định số 1422/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ77
 10-06-2013Thông báo số 55/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Kế San tại buổi làm việc với Sở Xây dựng về triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ79
 12-06-2013Quyết định số 1458/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ83
 13-06-2013Quyết định số 1477/QĐ-UBND về việc điều động cán bộ, công chức85
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365