Công báo Số 03 Năm 2022

 Năm 2022  Số 03 Ngày 8 tháng 2 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
 09-12-2021Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 186/2009/NQ-HĐND ngày 24/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chuẩn chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh2
 09-12-2021Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 3
 09-12-2021Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ 7
 09-12-2021Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 16
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
 09-12-2021Nghị quyết số 27/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 37
 09-12-2021Nghị quyết số 28/NQ-HĐND Về phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 202256
 09-12-2021Nghị quyết số 29/NQ-HĐND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp, gia cố đê ngòi Me, ngòi Cỏ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ (giai đoạn I) 61
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365