Công báo Số 09 Năm 2022

 Năm 2022  Số 09 Ngày 16 tháng 5 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 09-05-2022Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Phú Thọ 2
 11-05-2022Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND Phân cấp công bố các thông tin về giá xây dựng trên địa bàn tỉnh5
 12-05-2022Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ 7
 13-05-2022Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ 17
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 15-04-2022Quyết định số 1107/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Thọ trực thuộc Sở Nội vụ 20
 21-04-2022Chỉ thị số 03/CT-UBND Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn tỉnh năm 202224
 25-04-2022Quyết định số 1178/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực Lâm nghiệp được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ 30
 26-04-2022Quyết định số 1184/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ 33
 26-04-2022Quyết định số 1185/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ 38
 09-05-8202Quyết định số 1253/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung danh mục sản phẩm, dịch vụ công khác sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 43
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365