Công báo Số 05 Năm 2022

 Năm 2022  Số 05 Ngày 15 tháng 2 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 21-01-2022Quyết định số 162/QĐ-UBND V/v công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2021 2
 25-01-2022Quyết định số 207/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 7
 26-01-2022Quyết định số 283/QĐ-UBND Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2021 15
 08-02-2022Quyết định số 313/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ 29
 08-02-2022Quyết định số 314/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Phú Thọ 32
 10-02-2022Quyết định số 339/QĐ-UBND Về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của tỉnh Phú Thọ 35
 10-02-2022Quyết định số 340/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ 51
 14-02-2022Quyết định số 349/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách học sinh THPT được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016, Học kỳ II năm học 2021-2022 55
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365