Công báo Số 11 Năm 2022

 Năm 2022  Số 11 Ngày 8 tháng 6 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 02-06-2022Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Hùng Vương 2
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 18-05-2022Quyết định số 1344/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ 6
 23-05-2022Quyết định số 1365/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 15
 23-05-2022Quyết định số 1366/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ 30
 31-05-2022Chỉ thị số 04/CT-UBND Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 146
 03-06-2022Quyết định số 1432/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh năm 2022 150
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365