Công báo Số 07 Năm 2015

 Năm 2015  Số 07 Ngày 9 tháng 4 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 18-03-2015Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND v/v sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 8 của Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ4
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 26-02-2015Quyết định số 408/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Trung tâm Sản Nhi trực thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ6
 30-03-2015Quyết định số 608/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị tại đồng Đè Thàng, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì12
 07-04-2015Quyết định số 683/QĐ-UBND v/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ19
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 18-03-2015Thông báo số 19/TB-UBND kết luận của Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai dự án: Đường nối từ nút giao IC-9 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến đường 35 m thị xã Phú Thọ và cho Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vay 50 tỷ đồng để triển khai xây dựng 2 nút giao IC-7, IC-9 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai34
 20-03-2015Thông báo số 23/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc tại Hội nghị triển khai công tác PBGDPL năm 2015 và tổ chức Cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Thọ36
 30-03-2015Thông báo số 28/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Công Thủy Liên quan Dự án thuỷ điện cột nước thấp Phú Thọ40
 06-04-2015Chỉ thị số 02/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Thọ42
 09-02-2015Quyết định số 299/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương45
 11-03-2015Quyết định số 503/QĐ-UBND v/v thành lập Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ46
 31-03-2015Quyết định số 629/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ50
 02-04-2015Quyết định số 647/QĐ-UBND về việc điều động công tác đối với cán bộ, công chức51
 02-04-2015Quyết định số 648/QĐ-UBND về việc điều động công tác cán bộ, công chức52
 02-04-2015Quyết định số 656/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ54
 02-04-2015Quyết định số 658/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ55
 02-04-2015Quyết định số 659/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ56
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365