Công báo Số 08 Năm 2015

 Năm 2015  Số 08 Ngày 14 tháng 5 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 08-05-2015Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND v/v sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 và Điều 5 của Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 24/5/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, xe ô tô, xe máy và tàu thuyền vận tải đường thuỷ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ3
 08-05-2015Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND v/v quy định tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, thuê đất có mặt nước, thuê đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ5
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 11-05-2015Quyết định số 932/QĐ-UBND v/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 của tỉnh Phú Thọ8
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 09-04-2015Thông báo số 32/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Công Thủy về giải quyết những tồn tại liên quan đến công tác GPMB dự án: Xây dựng cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ qua sông Lô, trên Quốc lộ 217
 17-04-2015Chỉ thị số 03/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 201519
 14-05-2015Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 201523
 14-04-2015Quyết định số 746/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ, nhiệm kỳ 2011 - 201630
 08-05-2015Quyết định số 916/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 201531
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365