Công báo Số 14 Năm 2015

 Năm 2015  Số 14 Ngày 27 tháng 11 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 16-11-2015Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND về việc Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ4
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
 03-11-2015Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Chu Ngọc Anh8
 03-11-2015Nghị quyết số 03/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 20169
 03-11-2015Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2011 - 201610
 03-11-2015Nghị quyết số 05/NQ-HĐND miễn nhiệm các chức vụ: Thành viên và Phó Trưởng Ban Pháp chế; Thành viên và Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách; thành viên và Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 201611
 03-11-2015Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 201613
 03-11-2015Nghị quyết số 07/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 201614
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 15-10-2015Quyết định số 2490/QĐ-UBND thành lập Cụm Công nghiệp Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ15
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 14-10-2015Thông báo số 55/TB-UBND kết luận của đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị nghe Công ty Cổ phần tập đoàn Hòa Phát báo cáo đề xuất dự án chăn nuôi bò thịt và dự án chăn nuôi lợn tập trung trên địa bàn tỉnh (ngày 07/10/2015)17
 14-10-2015Quyết định số 2487/QĐ-UBND v/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011- 202019
 26-10-2015Quyết định số 2558/QĐ-UBND về việc điều động công tác đối với cán bộ, công chức22
 27-10-2015Quyết định số 2566/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ23
 28-10-2015Quyết định số 2580/QĐ-UBND v/v thành lập Ban Chỉ đạo điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Phú Thọ năm 201524
 28-10-2015Quyết định số 2581/QĐ-UBND v/v Kiện toàn Ban công tác người cao tuổi tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 202027
 29-10-2015Quyết định số 2588/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ30
 29-10-2015Quyết định số 2628/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ31
 12-11-2015Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán năm 2016 và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2015-2016, đối phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino trên địa bàn tỉnh Phú Thọ32
 19-11-2015Quyết định số 2837/QĐ-UBND v/v phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 201636
 23-11-2015Thông báo số 60/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Công Thủy về giải quyết những tồn tại liên quan đến công tác GPMB dự án: Điều chỉnh tuyến QL.32C đoạn qua thành phố Việt Trì39
 26-11-2015Thông báo số 61/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu tại buổi làm việc với UBND thành phố Việt Trì41
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365