Công báo Số 09 Năm 2015

 Năm 2015  Số 09 Ngày 7 tháng 7 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 19-05-2015Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND về việc phân cấp cho Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh3
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 08-06-2015Quyết định số 1222/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị xã Phú Thọ đến năm 20205
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 19-05-2015Quyết định số 1016/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì, nhiệm kỳ 2011 - 201612
 25-05-2015Quyết định số 1088/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tiếp công dân13
 25-05-2015Quyết định số 1089/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Tiếp công dân14
 26-05-2015Quyết định số 1091/QĐ-UBND v/v Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Phú Thọ15
 27-05-2015Quyết định số 1099/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ17
 27-05-2015Quyết định số 1115/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ18
 29-05-2015Quyết định số 1138/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Phú Thọ19
 05-06-2015Quyết định số 1203/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn nhiệm kỳ 2011 - 201629
 05-06-2015Quyết định số 1206/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn, nhiệm kỳ 2011 - 201630
 11-06-2015Quyết định số 1288/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Yên Lập, nhiệm kỳ 2011 - 201631
 22-06-2015Quyết định số 1347/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn nhiệm kỳ 2011 - 201632
 22-06-2015Quyết định số 1348/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn, nhiệm kỳ 2011 - 201633
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365