Công báo Số 11 Năm 2015

 Năm 2015  Số 11 Ngày 13 tháng 8 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 10-07-2015Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ cho bác sỹ đang công tác tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý và Truờng cao đẳng Y tế Phú Thọ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong nuớc4
 22-07-2015Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND v/v quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý và mức hỗ trợ từ NSNN cho các đối tượng chính sách tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế6
 22-07-2015Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND v/v quy định mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực; chi phí chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tính vào giá dịch vụ y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý10
 24-07-2015Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Phú Thọ19
HĐND huyện Lâm Thao
 17-07-2015Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 201462
HĐND huyện Tam Nông
 13-07-2015Nghị quyết số 70/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 201465
 13-07-2015Nghị quyết số 71/2015/NQ-HĐND về việc bổ sung dự toán ngân sách cấp huyện năm 201568
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 22-07-2015Quyết định số 1648/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Phú Thọ27
 23-07-2015Quyết định số 1655/QĐ-UBND v/v ban hành cơ chế hỗ trợ liên kết sản xuất ngô vụ đông năm 201535
 05-08-2015Quyết định số 1764/QĐ-UBND v/v thành lập Cụm công nghiệp Phú Gia, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ37
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 27-07-2015Quyết định số 1686/QĐ-UBND v/v ban hành Điều lệ quản lý Khu công nghiệp Trung Hà39
 07-08-2015Quyết định số 1788/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đoan Hùng, nhiệm kỳ 2011 – 201652
 07-08-2015Quyết định số 1789/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng, nhiệm kỳ 2011 – 201653
 07-08-2015Quyết định số 1799/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng, nhiệm kỳ 2011 – 201654
 07-08-2015Quyết định số 1808/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2011 – 201655
 07-08-2015Quyết định số 1809/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2011 – 201656
 07-08-2015Quyết định số 1813/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2011 – 201657
 11-08-2015Quyết định số 1833/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên UBND huyện Thanh Sơn, nhiệm kỳ 2011 - 201658
 11-08-2015Quyết định số 1834/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối vào đường tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 203059
HĐND huyện Lâm Thao
 17-07-2015Nghị quyết số 02/NQ-HĐND v/v miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế và cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện Lâm Thao khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Vương Đức Thịnh64
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365