Chỉ thị 03/CT-UBND

Trích yếu: về triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 03/04/2013
Có hiệu lực từ: 03/04/2013
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 05 ngày 24/04/2013
(từ trang 179 đến trang 182)
Tổng số trang: 04
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365