Công báo Số 14 Năm 2020

 Năm 2020  Số 14 Ngày 22 tháng 10 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 19-10-2020Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND Phân cấp cho UBND các huyện, thành, thị thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư tư nhân2
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 01-10-2020Chỉ thị số 10/CT-UBND Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh3
 08-10-2020Quyết định số 2633/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ9
 14-10-2020Quyết định số 2673/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính và Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ21
 14-10-2020Quyết định số 2675/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được chuẩn hóa, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, hộ tịch, phổ biến giáo dục pháp luật, thừa phát lại thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Tư pháp25
 15-10-2020Quyết định số 2686/QĐ-UBND Ban hành Quy chế huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 27
 15-10-2020Quyết định số 2688/QĐ-UBND Công nhận các trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trên địa bàn tỉnh năm 2020 37
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365