Công báo Số 09 Năm 2020

 Năm 2020  Số 09 Ngày 28 tháng 7 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
 15-07-2020Nghị quyết số 01/NQ-HĐND Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 2
 15-07-2020Nghị quyết số 02/NQ-HĐND Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 4
 15-07-2020Nghị quyết số 03/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 6
 15-07-2020Nghị quyết số 04/NQ-HĐND Về việc đồng ý đầu tư dự án khu nhà ở đô thị Tiên Cát, thành phố Việt Trì8
 15-07-2020Nghị quyết số 05/NQ-HĐND Về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh10
 15-07-2020Nghị quyết số 06/NQ-HĐND Quyết định chủ trương đầu tư dự án: hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đồng Nhà Vác, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao15
 15-07-2020Nghị quyết số 07/NQ-HĐND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: xây dựng một số hạng mục công trình thuộc Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ 17
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 09-07-2020Quyết định số 1498/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp xã 19
 16-07-2020Quyết định số 1553/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ32
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365