Công báo Số 15 Năm 2020

 Năm 2020  Số 15 Ngày 12 tháng 11 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 23-10-2020Quyết định số 2769/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020 thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Phú Thọ2
 04-11-2020Quyết định số 2884/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (lần 3) 6
 05-11-2020Quyết định số 2896/QĐ-UBND Về việc cấp kinh phí thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, học kỳ I năm học 2020-2021 12
 05-11-2020Quyết định số 2897/QĐ-UBND Về việc cấp kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em và kinh phí tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP và Nghị định số 105/2020/NĐ-CP Học kỳ I năm học 2020-2021 15
 05-11-2020Quyết định số 2898/QĐ-UBND Về việc cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Học kỳ I năm học 2020-2021 18
 09-11-2020Quyết định số 2936/QĐ-UBND Công nhận các trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2 trên địa bàn tỉnh năm 2020 20
 23-10-2020Quyết định số 2791/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (lần 3) 23
 30-10-2020Quyết định số 2850/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ 30
 04-11-2020Quyết định số 2890/QĐ-UBND Ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn trường mầm non, trường phổ thông; lớp phổ thông chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ32
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365