Công báo Số 18 Năm 2020

 Năm 2020  Số 18 Ngày 24 tháng 12 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 21-12-2020Quyết định số 3342/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (Điều chỉnh dự án Khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì ) 2
 22-12-2020Quyết định số 3351/QĐ-UBND Về việc Công nhận các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020 8
 23-12-2020Quyết định số 3366/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Tam Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, tỷ lệ 1/200010
 23-12-2020Quyết định số 3367/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, tỷ lệ 1/200038
 23-12-2020Quyết định số 3372/QĐ-UBND Về việc công nhận các xã Yên Kỳ, Minh Hạc, Hà Lương, Phương Viên, huyện Hạ Hòa đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 69
 24-12-2020Quyết định số 3393 /QĐ-UBND Về việc cấp kinh phí cho các huyện, thành, thị để chi trả trợ cấp một lần đối với Công an xã, thị trấn nghỉ việc theo quy định năm 2020 70
 21-12-2020Quyết định số 3346/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (lần 3) 72
 24-12-2020Quyết định số 3390/QĐ-UBND Công nhận các trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2 trên địa bàn tỉnh năm 202 77
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365