Công báo Số 11 Năm 2020

 Năm 2020  Số 11 Ngày 14 tháng 8 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
 15-07-2020Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ năm học 2020-2021 2
 15-07-2020Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 4
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 24-07-2020Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND Quy định mức chi thù lao cho Ông Từ tại các Đền thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng 6
 30-07-2020Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 8
 13-08-2020Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung một số nội dung Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của UBND tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 203010
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 24-07-2020Quyết định số 1639/QĐ-UBND Về việc công bố đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ14
 31-07-2020Quyết định số 1708/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ18
 13-08-2020Quyết định số 1873/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ 21
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365