Công báo Số 17 Năm 2020

 Năm 2020  Số 17 Ngày 23 tháng 12 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 14-12-2020Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 2
 18-12-2020Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2020 8
 22-12-2020Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung một số nội dung Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của UBND tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 203010
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 01-12-2020Quyết định số 3130/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và Dịch vụ công trực tuyến thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ 15
 03-12-2020Quyết định số 3143/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ được cung cấp, nâng cấp Dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Phú Thọ 18
 03-12-2020Chỉ thị số 12/CT-UBND Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021 23
 08-12-2020Quyết định số 3178/QĐ-UBND Công nhận các trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2 trên địa bàn tỉnh năm 2020 28
 10-12-2020Quyết định số 3227/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (lần 4) 32
 11-12-2020Quyết định số 3246/QĐ-UBND Về việc công nhận các xã Đồng Sơn, Kiệt Sơn, Tân Sơn, huyện Tân Sơn đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 38
 16-12-2020Quyết định số 3289/QĐ-UBND Xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh: Cụm di tích đền thờ Lý Nam Đế và đình Danh Hựu, xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 39
 17-12-2020Quyết định số 3290/QĐ-UBND Xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh: Địa điểm lịch sử Nghĩa trủng Xuân Áng, xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ 40
 17-12-2020Quyết định số 3311/QĐ-UBND Chuyển một số tuyến đường thành đường tỉnh42
 21-12-2020Quyết định số 3338/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Bệnh viện Sản Nhi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ 44
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365