Công báo Số 06 Năm 2018

 Năm 2018  Số 06 Ngày 31 tháng 7 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
 20-07-2018Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Phú Thọ4
 20-07-2018Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND thông qua Danh mục bổ sung các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện trong năm 2018 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận10
 20-07-2018Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND quy định tỷ lệ phân bổ, nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ56
 20-07-2018Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ60
 20-07-2018Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác68
 20-07-2018Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND quy định chi tiết một số nội dung sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ70
 20-07-2018Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ năm học 2018 - 201973
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
 20-07-2018Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 202175
 20-07-2018Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016 - 202176
 20-07-2018Nghị quyết số 03/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Uỷ viên UBND tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 202177
 20-07-2018Nghị quyết số 04/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016 - 202178
 20-07-2018Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc thành lập thị trấn Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ79
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 05-07-2018Quyết định số 1609/QĐ- UBND ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ81
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 19-07-2018Quyết định số 1728/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn 05 năm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn89
 24-07-2018Quyết định số 1763/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Lâm Thao là đô thị loại V trực thuộc huyện Lâm Thao91
 24-07-2018Quyết định số 1764/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Sông Thao là đô thị loại V trực thuộc huyện Cẩm Khê92
 24-07-2018Quyết định số 1767/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Hùng Sơn là đô thị loại V trực thuộc huyện Lâm Thao93
 24-07-2018Quyết định số 1770/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Thanh Ba là đô thị loại V trực thuộc huyện Thanh Ba94
 26-07-2018Quyết định số 1788/QĐ-UBND về việc điều động công tác đối với cán bộ, công chức95
 26-07-2018Quyết định số 1789/QĐ-UBND về việc điều động công tác đối với cán bộ, công chức96
 27-07-2018Quyết định số 1819/QĐ-UBND về việc điều động công tác đối với cán bộ, công chức97
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365