Nghị quyết 02/NQ-HĐND

Trích yếu: về việc miễn nhiệm Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 20/07/2018
Có hiệu lực từ: 20/07/2018
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 06 ngày 31/07/2018
(trang 76)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365