Công báo Số 15 Năm 2024

 Năm 2024  Số 15 Ngày 17 tháng 5 năm 2024
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 26-04-2024Chỉ thị số 4/CT-UBND Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi trong mùa mưa lũ 2024 2
 02-05-2024Quyết định số 813/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 7
 02-05-2024Quyết định số 814/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ 11
 04-05-2024Quyết định số 840/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Thể dục thể thao; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ 14
 09-05-2024Quyết định số 864/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ 21
 09-05-2024Quyết định số 865/QĐ-UBND Ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 35
 09-05-2024Chỉ thị số 05/CT-UBND Về thực hiện nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự năm 202437
 13-05-2024Quyết định số 887/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực: Thú y, Thuỷ sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ 41
 14-05-2024Chỉ thị số 6/CT-UBND Về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 203053
 17-05-2024Quyết định số 918/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh tính chất Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ và Khu công nghiệp Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê57
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365