Công báo Số 04 Năm 2024

 Năm 2024  Số 04 Ngày 17 tháng 1 năm 2024
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 03-01-2024Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ 2
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 03-01-2024Quyết định số 10/QĐ-UBND Công bố kết quả Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 20238
 08-01-2024Quyết định số 49/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 28
 08-01-2024Quyết định số 32/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ 33
 09-01-2024Quyết định số 52/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Đông Thành, huyện Thanh Ba đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 73
 10-01-2024Quyết định số 60/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 75
 12-01-2024Chỉ thị số 01/CT-UBND Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm 78
 10-01-2024Quyết định số 61/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 84
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365