Công báo Số 08 Năm 2024

 Năm 2024  Số 08 Ngày 4 tháng 3 năm 2024
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 27-02-2024Quyết định số 4/2024/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 2
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 02-02-2024Quyết định số 265/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ 5
 21-02-2024Quyết định số 336/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ 29
 21-02-2024Quyết định số 339/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 33
 21-02-2024Quyết định số 345/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 74
 22-02-2024Quyết định số 349/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh năm 2024 77
 22-02-2024Quyết định số 353/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục các dự án được hỗ trợ theo Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh (năm 2024) 82
 26-02-2024Quyết định số 370/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả theo dõi hiện trạng rừng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 85
 26-02-2024Quyết định số 371/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Đăng kiểm thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 88
 27-02-2024Quyết định số 374/QĐ-UBND Phê duyệt địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội chuyển hóa năm 2024 96
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365