Công báo Số 13 Năm 2024

 Năm 2024  Số 13 Ngày 25 tháng 4 năm 2024
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 08-04-2024Quyết định số 679/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ 2
 08-04-2024Quyết định số 680/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 6
 11-04-2024Quyết định số 719/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 12
 15-04-2024Quyết định số 727 /QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ 87
 15-04-2024Quyết định số 738/QĐ-UBND V/v duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ (lần 1) 93
 17-04-2024Quyết định số 751/QĐ-UBND V/v duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (lần 1) 98
 19-04-2024Quyết định số 762/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 103
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365