Công báo Số 11 Năm 2024

 Năm 2024  Số 11 Ngày 2 tháng 4 năm 2024
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 19-03-2024Quyết định số 486/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực Kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ 2
 20-03-2024Quyết định số 499/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ (lần 1) 6
 20-03-2024Quyết định số 506/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc lĩnh vực Xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 12
 21-03-2024Quyết định số 514/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Phú Thọ 18
 25-03-2024Quyết định số 530/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 24
 27-03-2024Quyết định số 552/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 28
 27-03-2024Quyết định số 554/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục TTHC đủ điều kiện thực hiện DVC trực tuyến toàn trình thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ33
 27-03-2024Quyết định số 560/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức và Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 37
 27-03-2024Quyết định số 561/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 49
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365