Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2012  Uỷ ban nhân dân tỉnh  Quyết định
Danh sách 23 văn bản được ban hành trong năm 2012:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  21/12/2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 31/12/2012
  20/12/2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 30/12/2012
  14/12/2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2013, thời kỳ ổn định 2011-2015 24/12/2012
  13/11/2012 Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển Trường Đại học Hùng Vương giai đoạn 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030 23/11/2012
  05/11/2012 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 15/11/2012
  27/09/2012 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh 07/10/2012
  17/09/2012 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND v/v Ban hành một số quy định về hỗ trợ, khuyến khích đầu tư nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; nguyên tắc lựa chọn đối tượng được mua, được thuê, thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 27/09/2012
  08/08/2012 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 30/6/2012 đã hết hiệu lực pháp luật 18/08/2012
  25/05/2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản 10 Mục II phần thứ hai của Đề án tổ chức Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 3793/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 về việc ban hành Đề án tổ chức Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ 04/06/2012
  24/05/2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND về việc quy định giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, xe ô tô, xe máy và tàu thuyền vận tải đường thuỷ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 03/06/2012
  08/05/2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 18/05/2012
  26/03/2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012 - 2020 05/04/2012
  13/03/2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND quy định về quản lý, khai thác đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 23/03/2012
  08/03/2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND về việc thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch, văn bản về bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 18/03/2012
  02/03/2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND về việc quy định hạn mức giao đất ở làm căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 12/03/2012
  02/03/2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND về việc bổ sung Khoản 10 Điều 7 Bản quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1467/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2011 của UBND tỉnh 12/03/2012
  28/02/2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 09/03/2012
  15/02/2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31/12/2011 đã hết hiệu lực pháp luật 25/02/2012
  16/01/2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 26/01/2012
  12/01/2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 22/01/2012
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365