Quyết định 18/2012/QĐ-UBND

Trích yếu: ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 27/09/2012
Có hiệu lực từ: 07/10/2012
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 20 ngày 25/10/2012
(từ trang 04 đến trang 12)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365