Quyết định 15/2012/QĐ-UBND

Trích yếu: về việc sửa đổi Khoản 10 Mục II phần thứ hai của Đề án tổ chức Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 3793/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 về việc ban hành Đề án tổ chức Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 25/05/2012
Có hiệu lực từ: 04/06/2012
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 12 + 13 ngày 01/06/2012
(từ trang 154 đến trang 155)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365