Quyết định 12/2012/QĐ-UBND

Trích yếu: v/v phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012 - 2020
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 26/03/2012
Có hiệu lực từ: 05/04/2012
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 08 + 09 ngày 05/04/2012
(từ trang 02 đến trang 22)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365