Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2012  HĐND huyện Cẩm Khê  Tất cả các loại văn bản
Danh sách 10 văn bản được ban hành trong năm 2012:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  26/12/2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND1 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 02/01/2013
  26/12/2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Dự toán thu, chi ngân sách huyện Cẩm Khê năm 2013 02/01/2013
  26/12/2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2013 02/01/2013
  26/12/2012 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp HĐND huyện năm 2013 02/01/2013
  26/12/2012 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013 02/01/2013
  01/08/2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND v/v phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2011 08/08/2012
  18/05/2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Khê giai đoạn 2012 - 2020 25/05/2012
  18/05/2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012 - 2020 25/05/2012
  18/05/2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về nâng cao chất lượng quản lý và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên huyện Cẩm Khê giai đoạn 2012 - 2015 25/05/2012
  18/05/2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê 25/05/2012
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365